INDEKS AUTORSKI

Marcin Bogusławski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Bóg, religia i człowiek w myśli Pierre’a Teilharda de Chardin. Internetowy Magazyn Filozoficzny Hybris, nr 3, b.n.s., 2005.

# Teilhard # filozofia religii # ewolucjonizm chrześcijański #

Egzystencjalizm Sartre’a a tomizm egzystencjalny. Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria, nr 14, 231-250, 2005.

# metafizyka # Tomasz z Akwinu # Sartre # Krąpiec #

[Rec. Kochan, Jerzy. Wolność i interpelacja]. Kultura i Edukacja, nr 1, 127-136, 2005.

# wolność # interpelacja #

Tabu zezłomowane. Rita Baum, nr 10, 148-151, 2006.

# Foucault # transgresja # historia szaleństwa # Paul Celan # współczesna filozofia francuska #

Dramat jako żywioł prawdy Boga, człowieka i świata. Emmanuel Lévinas a Hans Urs von Balthasar (cz. I). Kwartalnik Filozoficzno-Literacki [fo:pa], nr 6, 70-79, 2006. Dramat jako żywioł prawdy Boga, człowieka i świata. Emmanuel Lévinas a Hans Urs von Balthasar (cz. II). Kwartalnik Filozoficzno-Literacki [fo:pa], nr 7, 54-60, 2006.

# dramat # filozofia religii # Balthasar # Lévinas #

Stanisław Brzozowski - filozof XXI wieku? [Rec. Pieniążek, Paweł. Brzozowski. Wokół kultury: inspiracje nietzscheańskie]. Nowa Krytyka, nr 19, 253-265, 2006.

# Brzozowski # nietzscheanizm #

(Bio)władza a sprawa polska - notatki na marginesach. [Rec. Staniszkis, Jadwiga. O władzy i bezsilności]. Forum Myśli Wolnej, nr 30-31, 60-69, 2006-2007.

# polityka # władza # biowładza # sieć # Staniszkis # Bartyzel # Foucault #

Homo platonicus - wolny czy zniewolony? Bataille’owska de(kon)strukcja platońskiego mitu solarnego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica, nr 19-20, 169-200, 2007.

# Bataille # Platon # rozum instrumentalny # paideia # transgresja # antropologia filozoficzna #

Na tropach Dumézila, czyli Foucault przez indoeuropejskie okulary. Podteksty, nr 2(8), b.n.s., 2007.

# Dumézil # strukturalizm # ideologia trzech funkcji # historia # Foucault # współczesna filozofia francuska #

Widma Ernsta Juengera. Trzy lektury krytyczne. Podteksty, nr 4(10), b.n.s., 2007.

# Juenger # filozofia polityki # rewolucja konserwatywna # nazizm # Nietzsche #

Le monde, l’homme et la Divinité - Teilhard de Chardin versus Georges Bataille. Internetowy Magazyn Filozoficzny Hybris, nr 7, b.n.s., 2008. Bogusławski, Marcin.

# Teilhard # Bataille # mistycyzm # Bóg # filozofia religii # erotyzm # transgresja # antropologia filozoficzna #

Podmiot u Sartre’a i Canguilhema. Notatki. Forum Oświatowe, nr specjalny, 213-223, 2008.

# Sartre # Canguilhem # podmiot # normy # organizm # rzeczywistość ludzka # współczesna filozofia francuska # epistemologia #

Wokół Nietzschego. Banasiak, Bogdan i Bogusławski, Marcin i Pieniążek, Paweł (red.), (Nietzsche seminarium, t. 1). Toruń, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009.

Konsens a nauka. O dyskusji Schlicka z Neurathem i nie tylko. Annales Mariae Curie-Skłodowska, sectio I, XXXV(2), 157-167, 2010.

# zdania protokolarne # consnensus # pluralizm # szkoły w nauce # socjologia nauki # Schlick # Neurath # Ossowscy # epistemologia #

Homo sacer w świecie chaosu. Szkic o związkach Agambena z Nancym i Serres’em. Analiza i Egzystencja, nr 12, 203-223, 2010.
WERSJA ZMIENIONA w: W sprawie Agambena. Konteksty krytyki. Ratajczak, M. et al. (red.). Poznań, Wyd. Poznańskie, 207- 231, 2010.

# homo sacer # filozofia polityki # wspólnota # chaos # filozofia relacji # Agamben # Nancy # Serres #

"O niepokoju, jaki budzą heterotopie. Michel Foucault i tradycja nouveau roman" w: Utopia - wczoraj i dziś. Sieczkowski, T. i Misztal D. (red.), 245-254. Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2010.

# heterotopie # Foucault # Robbe-Grillet, Alain # nouveau roman # ontologia chaosu # współczesna filozofia francuska #

Filozofia: ogląd, namysł, krytyka? Bogusławski, Marcin i Kucner, Andrzej i Sieczkowski Tomasz (red.). Olsztyn, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010.

"Michel Serres. Filozofia (wobec) New Age" w: Filozofia: ogląd, namysł, krytyka? Bogusławski, M. i Kucner, A. i Sieczkowski, T. (red.), 195-209. Olsztyn, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, 2010.

# New Age # Serres # relacje # chaos # współczesna filozofia francuska #

Hume a teizm eksperymentalny - impresja. Internetowy Magazyn Filozoficzny Hybris, nr 10, 83-104, 2010.

# Berkeley # Hume # krytyka religii # teologia naturalna # Foucault # przełom nowożytny # fideizm # filozofia nowożytna #

Ekologia polityczna czy ‘umowa naturalna’, czyli co Bruno Latour i Michel Serres mają nam do powiedzenia o splocie polityki i natury? Societas/Communitas, nr 1(11), 85-105, 2011.

# ekologia głęboka # antymodernizm # umowa naturalna # polityka natury # Ferry # Latour # Serres # filozofia polityki #

z: Modrzejewska-Świgulska, Monika. "Czy istnieje ‘profesjonalny’ i ‘nieprofesjonalny’ wymiar biografii? Rozważania na kanwie ‘Opowieści autobiograficznej’ Michała Głowińskiego. Refleksja rozpisana na dwa głosy" w: Biografie naukowe. Perspektywa transdyscyplinarna. M. Kafar (red.), 127-150. Łódź. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2011.

# biografia # autobiografia # narracja # psychoanaliza egzystencjalna # Głowiński # Sartre # Tuchańska # McGuire # ontologia # antropologia filozoficzna #