INDEKS AUTORSKI

Ewa Bogusz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

O relacjonizmie aksjologicznym - pochwała i krytyka. Na marginesie "Estetyki rzeczywistości" M. Gołaszewskiej. Studia Filozoficzne, nr 8, 129-139, 1986. Bogusz, Ewa.

# relacjonizm # aksjologia #
TREŚĆ. 1. Wstęp - warunki ontyczne relacjonizmu. 2. Rzeczywistość jako proces strukturalizacji. 3. O zmienności "istoty".

Rozważania o semiotycznych podstawach filozofii kultury U. Eco. Studia Filozoficzne, nr 8, 75-85, 1988. Bogusz, Ewa.

# ECO, Umberto # filozofia kultury # semiotyka # komunikat #
ABSTRAKT. U źródeł współczesnej semiotyki U. Eco dostrzega dwie tradycje - semiotykę Peirce’a i semiotykę de Saussure’a. Zarys do dziś nie w pełni zrealizowanej syntezy tych dwóch semiotyk stał się dla U. Eco podstawą rozważań nad przemianami współczesnej kultury. Będziemy starali się pokazać niektóre trudności i niekonsekwencje pojawiające się na drodze stosowania kategorii semiotycznych do badań filozofii kultury, akcentując uprzywilejowanie procesu przemian i jednoczesne starania U. Eco o zachowanie swoistości struktur zamkniętych.