INDEKS AUTORSKI

Piotr Bołtuć


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Parmenides jako wprowadzenie do platońskiej dialektyki. Studia Filozoficzne, nr 10, 21-36, 1984. Bołtuć, Piotr.

# PLATON # dialektyka # metodologia filozofii # idea, idee #
ABSTRAKT. "Parmenides" to pokaz metody dialektycznej zmodyfikowanej przez późnego Platona w tak istotnym stopniu, że można tu mówić za Vlastosem o porzuceniu teorii idei. Dialektyka w tym sensie jest metodą odnoszącą się do istoty, nie podporządkowaną predykatywnej logice. Stąd konieczność nowej wykładni prawomocności filozoficznej. Wbrew sugestii Findlaya nie jest nią Dobro, lecz Działanie, interpretowane tu jako praxis stanowiąca dolne ekstremum "drogi dialektycznej" (i dolny kres aplikowalności logiki). Kres górny stanowi dialektyka jako teoria idei. Idee same mają więc u późnego Platona charakter dialektyczny. Artykuł jest debiutem filozoficznym autora.

Mistyka i praxis. (Na kanwie sympozjum "Hegel: filozofia dziejów, wolności i metody"). [KUL, 16-17.11.1984]. Colloquia Communia, 1(18), 199-211, 1985.

# filozofia polska - kronika # HEGEL #

Wstęp do filozofii komplementarnej. Colloquia Communia, 3-4(32-33), 259-264, 1987. Bołtuć, Piotr.

# intersubiektywność # racjonalność # proces #

Kto tęskni do wielkiej filozofii. (Na marginesie konferencji pt. "Problemy teorii wiedzy w perspektywie socjologii i filozofii społecznej" - Kazimierz nad Wisłą - 23-26 X 1986 r.). Studia Filozoficzne, nr 1, 171-174, 1988.

# filozofia #

Problemy teorii wiedzy w perspektywie socjologii i filozofii społecznej. [Konferencja Kazimierz nad Wisłą, 23-26.10.1986]. Ruch Filozoficzny, XLVI (1), 21-25, 1989.

# filozofia polska - kronika # socjologia wiedzy #