INDEKS AUTORSKI

Mieczysław Bombik


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

W sprawie kryteriów kwalifikowania definicji normalnych (streszczenie referatu wygłoszonego na posiedzeniu katedr logiki, teorii poznania i etyki w ATK 3. III. 1979). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 189-192, 1980. Bombik, Mieczysław.

# definicja #

O definiowaniu pojęcia definicji. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 129-142, 1985. Bombik, Mieczysław.

# definicja #
TREŚĆ. 1. Trudności w konstruowaniu określenia definicji. 2. Eliminowanie wieloznacznych zdań, w których konstrukcji wystąpiło słowo definicja.

Logika i teologia (w jakim zakresie może i powinna dzisiejsza logika być stosowana we współczesnej teologii?). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 75-89, 1988. Bombik, Mieczysław.

# metodologia teologii #
TREŚĆ. I. Wprowadzenie. II. Wykład właściwy. 1. Precyzja terminów "dzisiejsza logika", "współczesna teologia". 2. Jak teolog posługuje się musi i powinien posługiwać się logiką w znaczeniu szerszym? III. Zakończenie.