INDEKS AUTORSKI

Judyta Borkowska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

O twórczy rozwój i właściwą interpretację aktualnych problemów filozofii marksistowskiej. [Rec. Magyar Filozofiai Szemle, 1968]. Studia Filozoficzne, nr 4-5, 261-269, 1970.

Czasopismo węgierskich filozofów - "Magyar Filozofai Szemle". [Rec. 1970-1971]. Studia Filozoficzne, nr 2, 165-178, 1973.

Dialektyczne ujęcie stosunku podmiotu do przedmiotu. [Rec. Magyar Filozofiai Szemle, 1972]. Studia Filozoficzne, nr 4, 171-182, 1974.

Próba określenia pojęcia "czynnik subiektywny historii". Studia Filozoficzne, nr 6, 27-42, 1975. Borkowska, Judyta.

# rozwój społeczny # historia # subiektywizm #
TREŚĆ. Subiectum historii. 2. Relacja między subiektywną a obiektywną sferą rzeczywistości społecznej. 3. Próba określenia treści pojęcia "czynnik subiektywny rozwoju społecznego".

Czynnik subiektywny w rozwoju społecznym. Lenin a Plechanow. Studia Filozoficzne, nr 5, 127-148, 1978.

# rozwój społeczny # LENIN, Iljicz Władimir # PLECHANOW, Gieorgij # materializm historyczny #
TREŚĆ. (A) Lenin a Plechanow w walce przeciwko subiektywizmowi narodników. (B) Lenin a Plechanow w walce przeciwko obiektywizmowi "legalnych marksistów". (C) Lenin a Plechanow w walce z "ekonomizmem".

Krytyka teorii II Międzynarodówki. Lenin - Gramsci - Lukács. Studia Filozoficzne, nr 7, 87-99, 1978. Borkowska, Judyta.

# marksizm # LUKÁCS, György # LENIN, Iljicz Władimir # GRAMSCI, Antonio #