INDEKS AUTORSKI

Ewa Borowiecka


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Poglądy Władysława Witwickiego z zakresu filozofii człowieka. Studia Filozoficzne, nr 7, 93-113, 1974. Borowiecka, Ewa.

# WITWICKI, Władysław # filozofia człowieka #
TREŚĆ. Podejmując próbę rekonstrukcji filozoficznych poglądów nie-filozofa (a więc także Władysława Witwickiego), zawsze trzeba liczyć się z ryzykiem błędu. Siatka problemów, wokół których zostają zorganizowane wypowiedzi omawianego autora, musi (w części przynajmniej) pochodzić od interpretatora. W większym jeszcze stopniu zależy od tego ostatniego układ i kolejność poszczególnych zagadnień. Ponadto trzeba jeszcze dokonać wyboru, który wymaga pewnej rezygnacji. Trzeba labo domyślać się brakujących w poglądach autora ogniw, uzupełniać fragmentaryczne wypowiedzi, ryzykując odejście od jego intencji - albo pozostawić luki, ale za to pozostać wiernym autorowi. Z dwojga złego słuszniejsze wydaje się wyjście drugie. W przypadku Witwickiego rekonstrukcja poglądów natrafia na jeszcze jedną trudność. Materiał do niej użyty pochodzi w wielkiej części z komentarzy omawianego myśliciela do dzieł Platona, Lukiana, Ewangelistów. Zagadnienia podejmowane przez Witwickiego są więc narzucone przez problematykę pism komentowanych, a w małym tylko stopniu są wyrazem własnych jego zainteresowań. W tej sytuacji - aby uniknąć nadmiaru wątpliwości - należy chyba przyjąć, że jeżeli nie wybór zagadnień, to przynajmniej wybór dzieł jest reprezentatywny dla poglądów Witwickiego i dzięki temu problematyka komentarzy traci na przypadkowości, zyskując rangę istotnie zajmujących go kwestii.

Polsko-radziecka konferencja estetyków. [Warszawa 7-11.10.1974]. Studia Filozoficzne, nr 2, 177-179, 1975. Borowiecka, Ewa.