INDEKS AUTORSKI

Halina Bortnowska-Dąbrowska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

[Rec. Lazerowitz, Morris. The Structure of Metaphysics]. Roczniki Filozoficzne, 7(1), 129-141, 1959.

Warszawskie spotkanie filozoficzne 29.IV-1.V.1960. Wstęp: uwagi sprawozdawcy. Znak, nr 77, 1399-1402, 1960.

Z problematyki metafilozoficznej u Ducasse’a. Roczniki Filozoficzne, 9(1), 141-144, 1961.

# metafilozofia # DUCASSE, Curt John #

Freudyzm, etyka i życie społeczne. [Rec. Piere, Richard La. The Freudian Ethics]. Znak, nr 83, 722-727, 1961.

Światopogląd - filozofia - nauki szczegółowe. [Polemika z: Wilkanowicz, S. Powrót z krainy filozofów]. Znak, nr 82, 563-573, 1961.

# światopogląd #

Humanizm i etyka. [Rec. Osborn, Reuben. Humanism and Moral Theory]. Znak, nr 87, 1295-1301, 1961.

Konfrontacje: spotkanie warszawskie, IV.1961. (Sprawozdanie ze spotkania filozoficznego na temat uzasadniania ocen i norm moralnych). Znak, nr 89, 1549-1557, 1961.

PRZEKŁAD. Popper, Karl W stronę racjonalnej teorii tradycji. Prawda nie jest oczywista. Znak, nr 109-110, 857-872, 1963.

Na marginesie konferencji "Filozofia i pokój". Znak, nr 219, 1231-1235, 1972.

Hermeneutyka a duszpasterstwo. Znak, nr 236, 158-173, 1974. Bortnowska, Halina.

# hermeneutyka # katolicyzm #