INDEKS AUTORSKI

Małgorzata Boużyk


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

O Leszka Kołakowskiego interpretacji religii. Roczniki Filozoficzne, 37/38(2), 85-117, 1989/1990. Boużyk, Małgorzata.

# KOŁAKOWSKI, Leszek # religia # mit #
TREŚĆ. I. Nauka a religia. 1. Charakter i granice ludzkiego poznania. 2. Koncepcja nauki i filozofii. II. Mit a religia. 1. Charakter aktywności religii. 2. Źródło aktywności mitycznej. 3. Zasięg aktywności mitycznej. III. Przedmiot religii. 1. Status gnozeologiczny przedmiotu religii. 2. Status ontologiczny przedmiotu religii. IV. Religia w kulturze.