INDEKS AUTORSKI

Jerzy Braun (1901-1975)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Mysterium Iniquitatis. Spór o predestynację i geneza protestantyzmu. Znak, nr 81, 459-483, 1961. Braun, Jerzy.

# predestynacja # teodycea # protestantyzm #
TREŚĆ. I. II. Spór o predestynację w IX w. III. Protestantyzm. IV. Jansenizm. V. Nowa koncepcja zła. VI. Filozoficzne przyczyny reformacji. VII. Fazy rozwojowe protestantyzmu. VIII. Próby rozwiązania problemu. 1. Filozofia oświecenia. 2. Idealizm transcendentalny.