INDEKS AUTORSKI

Marian Broda


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

[Rec. Sarnowski, Stefan. Krytyka filozofii metafizycznej]. Ruch Filozoficzny, nr 1-2, 79-82, 1985.

Niełatwe problemy metateorii rewolucji. [Rec. Blum, Rem. Polski putiej k swobodie. Problema riewolucii w niemarksistskoj mysli XIX wieka]. Studia Filozoficzne, nr 4, 157-162, 1987. Broda, Marian.

# rewolucja społeczna #

Wprowadzić filozoficznie do filozofii. [Rec. Sarnowski, Stefan. Rozumność i świat. Próba wprowadzenia do filozofii]. Studia Filozoficzne, nr 10, 208-214, 1989.