INDEKS AUTORSKI

Jadwiga Brodowska-Kossowksa


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

[Rec. Fages, J. B. Comprendre le structuralisme]. Ruch Filozoficzny, XXX (3-4), 301-304, 1972.

[Rec. Backès-Clément, Catherine. Claude Lévi-Strauss ou la structure et le malheur]. Ruch Filozoficzny, XXXI (2-4), 169-172, 1973. Brodowska-Kossowska, Jadwiga.