INDEKS AUTORSKI

Michał Brodowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Czasoprzestrzenne teorie empiryczne. Studia Filozoficzne, nr 11, 25-39, 1988. Brodowski, Michał.

# czasoprzestrzeń # teoria empiryczna # fizyka #
 ABSTRAKT. Celem artykułu jest charakterystyka jednej z trzech struktur czasoprzestrzennych teorii empirycznych. Cel ten jest osiągnięty w trzech krokach: 1) ogólna charakterystyka teorii empirycznej, 2) charakterystyka bardziej specjalistyczna (zawężona do zmatematyzowanych teorii empirycznych) i 3) charakterystyka czasoprzestrzennych teorii empirycznych w odniesieniu do ich struktury hiperteoretycznej. Autor podaje przykłady struktur hiperteoretycznych współczesnego ujęcia mechaniki klasycznej, klasycznego zagadnienia jednego ciała, szczególnej teorii względności, ogólnej teorii względności oraz teorii fizyki kwantowej pewnego ustalonego układu.