INDEKS AUTORSKI

Alina Brodzka (1929-2011)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Lucien Goldmann o socjologii powieści. Studia Estetyczne, t. 2, 179-204, 1965. Brodzka, Alina.

# teoria literatury # społeczna rola sztuki # GOLDMANN, Lucien #
TREŚĆ. 1. Uwagi wstępne. 2. Lukacsowska teoria powieści. 3. Koncepcja Girarda. 4. Hipoteza Goldmanna. 5. Uwagi krytyczne.