INDEKS AUTORSKI


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Koncepcja człowieka w "Metafizyce" Algazela. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 143-164, 1976. Bromski, Paweł.

# filozofia człowieka # GHAZALI, AL- # dusza #
TREŚĆ. I. Elementy arystotelesowskiej teorii człowieka w obrębie koncepcji Algazela. 1. Spirytualistyczna koncepcja człowieka. 2. Struktura i podział dusz. 3.Władze duszy. a) Dusza jako podmiot władz. b) Władze. 4. Instrumentalistyczna koncepcja intelektu. 5. Ciało. II. Elementy metafizyki neoplatońskiej w obrębie koncepcji Algazela. 1. Pochodzenie duszy. 2. Główne źródło wiedzy. 3. Dusza a inteligencja czynna. 4. Specjalne uzdolnienia duszy. a) Widzenia. b) Wróżby. c) Imaginacje. d) Proroctwa. 5. Hierarchia bytów rozumnych.