INDEKS AUTORSKI

Andrzej Bronk


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Strukturalizm: moda, metoda czy ideologia? Roczniki Filozoficzne, 20(1), 101-118, 1972.

# strukturalizm # SAUSSURE, Ferdinand de # LÉVI-STRAUSS, Claude #

[Rec. Seiffert, Helmut. Einführung in die Wissenschaftstheorie : Geisteswissenschaftliche Methoden : Phänomenologie - Hermeneutik und historische Methode - Dialektik. München, 1970]. Roczniki Filozoficzne, 20(1), 139-144, 1972.

# metodologia humanistyki #

[Rec. Elders, Leo. Faith and Science. And Introduction to St. Thomas' "Expositio in Boethii 'De Trinitate'"]. Roczniki Filozoficzne, 23(1), 176-179, 1975.

[Rec. Enders, Heinz W. Sprachlogische Traktate des Mittelalters und der Semantikbegriff: Ein historisch-systematischer Beitrag zur Frage der semantischen Grundlegung formuler Systeme]. Roczniki Filozoficzne, 25(1), 148-152, 1977.

# semantyka #

Międzynarodowy Kongres Filozoficzny w Düsseldorfie 27 VIII-2 IX 1978 r. Roczniki Filozoficzne, 28(1), 281-294, 1980.

# filozofia współczesna - kronika #

Poznanie religijne a hermeneutyka. Roczniki Filozoficzne, 30(2), 23-39, 1982.

# poznanie religijne # hermeneutyka # GADAMER, Hans-Georg # rozumienie #

[Rec. Girtler, Roland. Kulturanthropologie. Entwicklungslinen, Paradigmata, Methoden]. Roczniki Filozoficzne, 31(2), 157-160, 1983.

XVII Światowy Kongres Filozoficzny w Montrealu: 21 VIII - 27 VIII 1983 roku. Ruch Filozoficzny, nr 2-3, 179-185, 1984.

Filozoficzne podstawy religioznawstwa. [Rec. Lanczkowski, Günter. Einführung in die Religionwissenschaft]. Roczniki Filozoficzne, 32(2), 221-229, 1984.

Epistemologiczny charakter filozofii Hansa-Georga Gadamera. Studia Filozoficzne, nr 1, 23-37, 1985.

# GADAMER, Hans-Georg # hermeneutyka # epistemologia #
ABSTRAKT. W artykule (dla jego aporetycznego charakteru sygnalizując raczej niż uzasadniając) próbuję pokazać, że filozoficzną hermeneutykę H.-G. Gadamera rozumieć można jako próbę odpowiedzi na tradycyjne zagadnienia teoriopoznawcze pogłębione o wymiar ontologiczny. Tezę te podtrzymuję mimo dokonania przez Gadamera tzw. ontologicznego zwrotu hermeneutyki i jego wyraźnego sprzeciwu wobec jej metafilozoficznego (epistemologiczno-metodologicznego) pojmowania. Jest to epistemologia podobna do scholastycznej metafizyki poznania (badającej relacje między poznaniem i rzeczywistością), ale uprawiana w kontekście Kantowskiego transcendentalizmu.

W sprawie jedności poglądów Ludwika Wittgensteina. [Rec. Wallner, Friedrich. Die Grenzen der Sprache und der Erkenntnis. Analysen an und im Anschluß an Wittgensteins Philosophie. Wallner, Friedrich. Wittgensteins philosophisches Lebenswerk als Einheit. Überlegungen zu und Übungen an einem neuen Konzept von Philosophie]. Studia Filozoficzne, nr 5, 163-172, 1986.

X. Międzynarodowe Sympozjum Wittgensteinowskie (Kirchberg, Austria - 18-25 VIII 1985). Studia Filozoficzne, nr 8, 163-169, 1986.

Ksiądz Profesor Stanisław Kamiński (1919-1986). Studia Filozoficzne, nr 9, 197-198, 1986.

Instrumentalizacja filozofii. Filozofia a kryzys współczesnej kultury. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 208-216, 1986. Bronk, Andrzej.

# filozofia # kryzys kultury # społeczna rola filozofii #

Demarkacjonizm lubelskiej szkoły filozoficznej. Roczniki Filozoficzne, 35(1), 345-364, 1987.

# filozofia polska # kryterium demarkacji # nauka a filozofia #

Antyfundamentalizm filozofii hermeneutyczno-pragmatycznej i fundamentalizm filozofii klasycznej. Roczniki Filozoficzne, 36(1), 159-183, 1988. Bronk, Andrzej.

# fundamentalizm # GADAMER, Hans-Georg # RORTY, Richard # filozofia klasyczna # # KAMIŃSKI, Stanisław # KRĄPIEC, M. A. #
TREŚĆ. I. Fundamentalizm nowożytny i jego typy. II. Antyfundamentalizm hermeneutyki filozoficznej G. Gadamera oraz filozofii pragmatycznej Bernsteina i Rorty’ego. III. Fundamentalizm filozofii klasycznej M. Krąpca i S. Kamińskiego.

Intelektualizm jako warunek możliwości filozofii fundamentalistycznej. Roczniki Filozoficzne, 37/38(1), 199-222, 1989/1990.

# intelektualizm # fundamentalizm # KAMIŃSKI, Stanisław #