INDEKS AUTORSKI

Grzegorz Bryll


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

z: Wybraniec-Skardowska, Urszula. Z badań nad teorią zdań odrzuconych. Opole, Zeszyty Naukowe WSP w Opolu, Seria B, nr 22, 1969.

# falsyfikacja # metodologia nauki # ŁUKASIEWICZ, Jan #
"Pojęcie zdania odrzuconego zostało wprowadzone przez Jana Łukasiewicza w związku z jego badaniami nad sylogistyką Arystotelesa. W celu obalenia fałszywych sylogizmów (...) Łukasiewicz wprowadził dwie reguły odrzucenia. Pierwsza reguła pozwala odrzucić wyrażenie, gdy pewne jego podstawienie jest wyrażeniem poprzednio już odrzuconym, druga reguła pozwala odrzucić poprzednik okresu warunkowego, będącego tezą, gdy następnik jest wyrażeniem odrzuconym".
TREŚĆ. 1. Teoria zdań odrzuconych. 2. Kilka uzupełnień teorii zdań odrzuconych. 3. Związki logiczne między zdaniami nauk empirycznych. Ss. 218.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, nr 2-3, 223-225, 1984. Bryll, Grzegorz.

# autobiogram # filozofia polska #