INDEKS AUTORSKI

Jerzy Brzeziński


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Brzeziński, Jerzy; Burbelka, Jolanta; Klawiter, Andrzej; Łastowski, Krzysztof; Magala, Sławomir; Nowak, Leszek. Prawo i teoria. Przyczynek do marksistowskiej metodologii nauki. Studia Filozoficzne, nr 2, 61-80, 1975. Brzeziński, Jerzy; Burbelka, Jolanta; Klawiter, Andrzej; Łastowski, Krzysztof; Magala, Sławomir; Nowak, Leszek.

# marksizm # idealizacja # konkretyzacja # metodologia nauki #
TREŚĆ. Cel artykułu. 2. Trzy ontologiczne założenia. 3. Sprzężone struktury esencjalne. 4. Struktura teorii ze sprzężeniami. 5. Trzy typy czynników. 6. Sekwencja nomologiczna i sekwencja nomotetyczna. 7. Konkretyzacja progowa i sekwencja form manifestacji prawidłowości. 8. Poszerzona struktura nomologiczna i poszerzona postać teorii. 9. Czynniki zmienne historycznie. 10. Historyczna sekwencja nomologiczna i pojęcia metodologiczne. 11. O zasadzie historyzmu. 12. Jak uprawiać marksistowską metodologię nauk?