INDEKS AUTORSKI

Stanisław Brzozowski (1878-1911)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

John Henry Newman. Znak, nr 88, 1323-1347, 1961.

# NEWMAN, John Henry #

O Dostojewskim. Znak, 319-320, 143-148, 1981. Brzozowski, Stanisław.

# DOSTOJEWSKI #

Materializm dziejowy jako filozofia kultury. Program filozoficzny. [Tekst z 1907]. Colloquia Communia, nr 1(6), 83-89, 1983.

# materializm historyczny # filozofia kultury # praca #

Epigenetyczna teoria historii. [Fragment z: Idee, Lwów 1910]. Colloquia Communia, nr 1(18), 7-20, 1985.

# praca # historia #