INDEKS AUTORSKI

Bronisław Burlikowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Anzelma z Aosty próba racjonalizacji wiary. Warszawa, PWN, 1971. Burlikowski, Bronisław.

# ANZELM z Canterbury, św. # wiara a rozum # dowody na istnienie Boga # kościół a państwo # teologia #
TREŚĆ. (A) Wprowadzenie. I. Główne kierunki badań nad twórczością teologiczno-filozoficzną Anzelma. 1. Istota i tendencje ujawniające się w badaniach nad twórczością Anzelma do roku 1909. 2. "Ratio" - dowody Anzelma na istnienie Boga jako główny wątek zainteresowań piszących o Kantuaryjczyku po roku 1909. 3. Ukierunkowanie współczesnej recepcji myśli Anzelma. II. Anzelm z Aosty i jego epoka. 1. Problem źródeł do rekonstrukcji obrazu życia i działalności Anzelma. 2. Drogi Anzelma do szkoły Lanfranka i opactwa w Le Bec. 3. Osobisty wpływ Lanfranka i klimatu jego szkoły na ukształtowanie się osobowości oraz postawy intelektualnej i politycznej Anzelma. 4. Twórczość filozoficzno-teologiczna Anzelma i jej ideologiczne uwarunkowania. 5. Działalność polityczna Anzelma jako wyraz afirmacji jego twórczości. 6. Poglądy społeczno-polityczne Anzelma z Aosty. III. Idea "fides quaerens intellectum" jako zasada i metoda anzelmiańskiej koncepcji racjonalizacji wiary. 1. Geneza Anzelmowej idei "fides quaerens intellectum". 2. Racjonalizm teologiczny Anzelma. Miejsce wiary i rozumu w systemie poglądów Kantuaryjczyka. (B) Indeks nazwisk. (C) Table des matières. Stron 206.

Wspólne zebranie Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, Komitetu Redakcyjnego "Studiów Filozoficznych" i "Dialectics and Humanism" oraz Warszawskiego Oddziału PTF i Komitetu Redakcyjnego BKF. Studia Filozoficzne, nr 3, 193-196, 1975. Burlikowski, Bronisław.