INDEKS AUTORSKI

Wojciech Buszkowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Zasady gramatyki kategorialnej w świetle współczesnych formalizacji. Studia Filozoficzne, nr 6-7, 241-261, 1988. Buszkowski, Wojciech.

# gramatyka # kategorie # filozofia języka #
TREŚĆ. 1. Wprowadzenie. 2. Zasady gramatyki kategorialnej. 3. Klasyczne gramatyki kategorialne. 4. Rozszerzone gramatyki kategorialne. 5. Uwagi końcowe.