INDEKS AUTORSKI

Stanisław Butrym


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Leninowska koncepcja materii a fizyka współczesna. Studia Filozoficzne, nr 2, 110-122, 1970.

# LENIN, Iljicz Władimir # materializm dialektyczny # materia # fizyka #
TREŚĆ. (A) Lenin o naturze kryzysu w fizyce na przełomie XIX i XX wieku. (B) Nowe pojęcie materii podstawą polemiki Lenina z poglądami o zniknięciu materii. (C) Dialektyczna koncepcja materii a próby idealistycznej interpretacji najnowszych odkryć fizyki współczesnej. (D) Metodologiczna doniosłość idei Lenina o niewyczerpalności materii w głąb.

Lenin a współczesna radziecka filozofia fizyki. [Rec. wybranych tekstów]. Studia Filozoficzne, nr 3, 235-243, 1970.

Filozofia a przyrodoznawstwo w "Rękopisach ekonomiczno-filozoficznych" Marksa. Studia Filozoficzne, nr 2, 117-129, 1971. Butrym, Stanisław.

# MARX, Karl # filozofia a nauka # antropologia filozoficzna # przyrodoznawstwo #
TREŚĆ. (A) Marksowska koncepcja człowieka a zagadnienie stosunku wzajemnego filozofii i nauk przyrodniczych. (B) Praktyka jako kryterium prawdy. (C) Przyrodoznawstwo podstawą wszelkiej nauki i filozofii naukowej. (D) Wnioski wynikające z analizy marksowskiej krytyki filozofii Hegla.