INDEKS AUTORSKI

Paweł Bytniewski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

z: Mizińska, Jadwiga. Problem wzajemnego stosunku myślenia i języka. (Sprawozdanie z dyskusji, która toczyła się na łamach "Woprosów Fiłozofii" w 1977 roku). Studia Filozoficzne, nr 11, 133-143, 1979.

# myślenie a język # filozofia języka # filozofia sowiecka #

z: Mizińska, Jadwiga. [Rec. Grodzinski, Eugeniusz. Monizm i dualizm. Z dziejów refleksji filozoficznej nad myśleniem i mową]. Ruch Filozoficzny, XXXVII (3-4), 143-150, 1979.

z: Mizińska, Jadwiga. [Rec. Brutjan, G. A. Oczerki po analizu fiłosofskogo znanija]. Ruch Filozoficzny, XXXVIII (3-4), 222-226, 1980.

z: Mizińska, Jadwiga; Winiarski, Lech. Utopia a ratio społeczne. Colloquia Communia, 2-3(25-26), 5-19, 1986.

# utopia # ideologia # świadomość społeczna #

z: Winiarski, Lech. Utopia a społeczne ratio pracy. Colloquia Communia, 2-3(25-26), 67-76, 1986. Bytniewski, Paweł i Winiarski, Lech.

# utopia # praca # socjalizm #