INDEKS AUTORSKI

Józef Chałasiński (1904-1979)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Z zagadnień metodologii badań społecznych. Myśl Filozoficzna, nr 1-2, 75-105, 1951.

# metodologia nauk społecznych # socjologia # badania terenowe #
TREŚĆ. 1. Problem terenowości w badaniach społecznych a tzw. mała socjologia. 2. Amerykańska psychologia interpersonalna. 3. Kulturologia i wzory kulturowe. 4. Polskie badania socjograficzne nad emigracją w latach międzywojennych 5. Ideologiczny charakter metodologii Młodego pokolenia chłopów - Problem rewolucji. 6. Elementy marksistowskiej metodologii badań społecznych. 7. Problematyka badań terenowych w Polsce Ludowej.

Rzecz z powodu "Humanistyki bez hipostaz". [Polemika z: Kotarbiński, Tadeusz. Humanistyka bez hipostaz]. Myśl Filozoficzna, nr 2, 303-314, 1952. Chałasiński, Józef.

# humanistyka # reizm # somatyzm #

Wiktor Hugo i Ernst Renan. Dwa nurty liberalnego intelektualizmu: postępowo-ludowy i arystokratyczno-reakcyjny. Myśl Filozoficzna, nr 3, 84-105, 1952.

# HUGO, Victor-Marie # RENAN, Ernst # romantyzm # pozytywizm #
TREŚĆ. 1. Wiktor Hugo a Komuna Paryska. 2. Z seminarium duchownego do Akademii Francuskiej. 3. Renan a Komuna Paryska. 4. Katolicyzm bez dogmatu. 5. Pojęcie narodu u Renana. 6. Imperializm i socjalizm. 7. Waszyngton zabijający Spartakusa. 8. Problem renanizmu.

Humanizm socjalistyczny a podstawowe prawo ekonomiczne socjalizmu. Myśl Filozoficzna, nr 2, 102-132, 1953. Chałasiński, Józef.

# humanizm # materializm historyczny # socjalizm # STALIN, Józef Wissarionowicz #
TREŚĆ. 1. Humanizm Renesansu i Oświecenia. 2. Humanizm a marksizm. 3. Humanizm proletariacki - prawda życia i historii człowieka. 4. Rewolucja socjalistyczna - rewolucja kulturalna. 5. Kierownicza rola partii. 6. Teoria i praktyka socjalizmu. 7. Podstawowe prawo ekonomiczne socjalizmu. 8. Droga do komunizmu - Praca fizyczna i umysłowa - raca i technika. 9. Naród socjalistyczny. 10. Podstawowe prawo ekonomiczne socjalizmu a braterstwo narodów.