INDEKS AUTORSKI

Józef Chalcarz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

"Intelligibile" według Kanta i Tomasza z Akwinu. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 237-247, 1965.

# TOMASZ z Akwinu, św. # KANT, Immanuel # intelligible # epistemologia #
TREŚĆ. 1. Wstęp. 2. Poznawalność noumenonu według Kanta. a) Pasywność i subiektywność wrażeń istnienie rzeczy samych w sobie. b) Czynności intelektu a poznawalność rzeczy samych w sobie. c) Rzecz sama w sobie jako noumenon. 3. Poznawalność istoty rzeczy (essentia) według Tomasza z Akwinu. a) Rzeczowy charakter wrażeń. b) Przedmiot właściwy intelektu. 4. Pomyślność a poznawalność przedmiotu intelligibilnego.

Teoria poznania w ujęciu bpa Jana Stepy. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 317-326, 1966.

# STEPA, Jan # teoria poznania #
TREŚĆ. 1. Zadanie teorii poznania. 2. Wątpienie metodyczne. 3. Poznanie refleksyjne jako punkt wyjścia. 4. Poznanie członów relatywnych: podmiot-przedmiot. 5. Bezpośredniość poznania. Doniosłość poglądów teoriopoznawczych Stepy.

Precyzacja niektórych terminów teoriopoznawczych. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 149-161, 1972.

# teoria poznania # tomizm # realizm #
TREŚĆ. Celem tego artykułu jest 1. zwrócenie uwagi na wieloznaczność takich terminów teoriopoznawczych jak realizm bezpośredni, realizm pośredni, realizm krytyczny, illacjonalizm, 2. określenie poszczególnych znaczeń tychże terminów. Autorzy podręczników, a chodzi tu przede wszystkim o tomistów, gdyż pomijając "realizm krytyczny", wymienione terminy są charakterystyczne dla języka filozofii tomistycznej, nie zdawali sobie w pełni sprawy z owej wieloznaczności. Wskutek tego powstawały nieporozumienia i pozorne problemy.

Problem teoriopoznawczy w ujęciu Leona Noela. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 103-125, 1973.

# NOËL, Leon # teoria poznania # wątpienie #
TREŚĆ. Wstęp. 1. Noëla "nowa" teoria poznania. 2. Rola wątpienia metodycznego w teoriopoznawczym systemie Noëla. 3. Krytyka Noëlowej koncepcji problemu teoriopoznawczego. * Zakończenie.

Rola "cogito" w systemie teoriopoznawczym Leona Noëla. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 5-27, 1974. Chalcarz, Józef.

# NOËL, Leon # cogito # teoria poznania #
TREŚĆ. Wstęp. 1. Cogito jedynym punktem wyjścia. 2. Noëla "metoda okazywania" i jej skuteczność. 3. Sądy głównym przedmiotem refleksji krytycznej. 4. Rezultat krytycznej refleksji Noëla nad sądami. * Zakończenie.