INDEKS AUTORSKI

Mirosław Chałubiński


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

W kręgu inspiracji Róży Luksemburg. Julian Hochfeld a recepcja "rewolucji rosyjskiej". Studia Filozoficzne, nr 10, 143-153, 1981.

# LUKSEMBURG, Róża # HOCHFELD, Julian # historia ruchu robotniczego itp. # stalinizm #
TREŚĆ. 1. Wprowadzenie. 2. Wokół problemów genezy stalinizmu. 3. Uwagi końcowe.

"Anatomia ludzkiej destruktywności" E. Fromma. Próba komentarza. Colloquia Communia, nr 1-6(48-53), 143-147, 1990.

# FROMM, Erich # destruktywność #

Zdrowe społeczeństwo. Colloquia Communia, nr 4-5(8-9), 195-224, 1990. Chałubiński, Mirosław.

# FROMM, Erich # historiozofia # cywilizacja współczesna # utopia #
TREŚĆ. 1. Historiozofia Fromma. * Sens dziejów. * Krytyka koncepcji postępu. 2. Diagnoza współczesnej cywilizacji. * Krytyka kapitalizmu drugiej połowy XX wieku. * Komunizm jako chore społeczeństwo. 3. Zdrowe społeczeństwo. * Inspiracje. * Społeczeństwo "być". * Próba krytyki i obrony utopizmu Fromma.