INDEKS AUTORSKI

Bogdan Chełstowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Strukturalizm konstruktywistyczny J. Piageta. [Rec. Piaget, Jean. Le structuralisme]. Studia Filozoficzne, nr 6, 128-134, 1970.

Psychologia inteligencji a święty Tomasz. [Rec. Desbiens, Jean-Paul. Introduction à un examen philosophique de la psychologie chez Jean Piaget]. Człowiek i Światopogląd, nr 12, 146-153, 1970. Chełstowski, Bogdan.

O strukturalistycznych poglądach na społeczeństwo. Studia Filozoficzne, nr 5, 157-175, 1972. Chełstowski, Bogdan.

# strukturalizm # społeczeństwo # interakcjonizm #
TREŚĆ. 1. Jaka jest natura rzeczywistości społecznej? Konfrontacja stanowiska interakcjonizmu ze strukturalizmem. 2. Strukturalizm a socjologia "zjawisk społecznych całościowych" G. Gurvitcha. 3. Strukturalizm a marksizm.

Przeciw strukturalistycznemu antyhumanizmowi. [Rec. Dufrenne, Mikel. Pour l'homme]. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 245-251, 1972.

"La Pensée". Rocznik 1976. [Rec.]. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 156-167, 1977.