INDEKS AUTORSKI

Ludwik Chmaj (1888-1959)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Człowiek i społeczeństwo w poglądach N. G. Czernyszewskiego. Myśl Filozoficzna, nr 2, 84-111, 1956.

# CZERNYSZEWSKI, Nikołaj # natura ludzka # człowiek # społeczeństwo #

Kartezjanizm w Polsce w XVII i XVIII w. Myśl Filozoficzna, nr 5, 67-102, 1956.

# kartezjanizm # filozofia polska #
TREŚĆ. (A) Przeciwnicy i zwolennicy filozofii Kartezjusza w w. XVII. (B) Walka o filozofię Kartezjusza w Polsce. (C) Zwycięstwo nowej filozofii.

Bracia Polscy: ludzie, idee, wpływy. Warszawa, PWN, 1957. Chmaj, Ludwik.

# socynianizm # arianie, arianizm # WISZOWATY, Andrzej # WOLZOGEN, Jan Ludwik # GROTIUS, Hugo # RUAR, Marcin #
TREŚĆ. I. Od wydawnictwa. II. Przedmowa. III. Ślązacy wśród Braci Polskich. 1. Aleksander Witrelin. 2. Jerzy Szoman. 3. Daniel Bieliński. 4. W pracy zbiorowej. 5. Marcin Seidel z Olawy. 5. Jan Licinius. 6. Tomasz Pisecki. 7. Elegie łacińskie Szymona Pistoriusa. 8. Daniel Frankonius. 9. Bracia Paludiusowie. 10. Schäfer, Schosser, Preuss. 11. Joachim Pastorius. 12. Jeremiasz Felbinger. 13. Zakończenie. IV. Crusius a Kepler. V. Marcin Ruar. 1. Wstęp. 2. Przełom duchowy w Altdorfie. 3. Podróż do Polski i pobyt w Rakowie. 4. Wśród niebezpieczeństw i walki. 5. Praca w Rakowie. 6. Po opuszczeniu Rakowa. 7. Działalność w Gdańsku. 8. Korespondencja z Grotiusem. 9. Dalsza działalność w Gdańsku. 10. Korespondencja z Mersenne’em. 11. Ostatnie lata. 12. Pisma Ruara. VI. Spinoza a Bracia Polscy. VII. Hugo Grotius wobec socynianizmu. 1. W obronie prawowierności. 2. Na stanowisku racjonalizmu. 3. Stosunki z Rakowem. 4. Ku jedności. 5. Wątpliwości Braci Polskich. VIII. Przypkowski a Grotius. IX. Propaganda Braci Polskich w Paryżu w siedemnastym wieku (Sorbière i Wiszowaty). X. Andrzej Wiszowaty jako działacz i myśliciel. 1. Człowiek i życie. (a) Młodzieńcze lata. (b) Podróże zagraniczne. (c) Praca kaznodziejska. (d) Trudności w pracy kaznodziejskiej. (e) Tułaczka na obczyźnie. (f) Ostatnie lata. 2. Myśl i dzieło. (a) Zagadnienia religijne wieku siedemnastego. (b) "Religio Rationalis" XI. Wolzogen przeciw Kartezjuszowi. 1. Arianizm w Polsce. 2. Kartezjanizm. 3. Jan Ludwik Wolzogen i jego "Annotationes". XII. Po zniesieniu Rakowa.

Jan Placentinus-Kołaczek. Nieznany kartezjanin XVII wieku. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 1, 71-81, 1957.

# PLACENTINUS-KOŁACZEK, Jan # filozofia polska # kartezjanizm #

Komeński w walce z kartezjanizmem. Studia Filozoficzne, nr 1, 42-60, 1958.

# DESCARTES, René # kartezjanizm # KOMEŃSKI, Jan Amos # religia #

Spinoza w nowej interpretacji. [Rec. Kołakowski, Leszek. Jednostka i nieskończoność]. Studia Filozoficzne, nr 2, 166-172, 1959. 

Działalność Fausta Socyna w polskim ruchu unitariańskim. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 6, 5-38, 1960. Chmaj, Ludwik.

# SOCYN, Faust # unitarianizm # chrystologia #
TREŚĆ. I. Walka o czystość doktryny i obrona zboru. II. Przewodnictwo duchowe w zborze.


NEKROLOG. Ludwik Chmaj (1888-1959). Studia Filozoficzne, nr 5, 230-232, 1959. Szczucki, Lech.

NEKROLOG. Ludwik Chmaj (1888-1959). Znak, nr 82, 513-514, 1961.