INDEKS AUTORSKI

Adam Chmielewski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Vico: początki epistemologii antynaturalistycznej. Studia Filozoficzne, nr 3, 47-57, 1986.

# epistemologia # VICO, Giambattista # antynaturalizm #
ABSTRAKT. W niniejszym artykule autor podejmuje rekonstrukcję "nowej" epistemologii Giambattisty Vica oraz krytyczną analizę kilku zagadnień przez nią stawianych. Autor, sięgając do dzieła Vica, znajduje w nim pierwszą w pełni świadomą proklamację nowego sposobu myślenia o humanistyce, który ufundował prąd filozoficzny, zwany współcześnie antynaturalizmem. Ponadto wskazuje na daleko sięgające podobieństwa pomiędzy omawianą doktryną a teologia chrześcijańską (oparte przede wszystkim na regule verum et factum convertuntur) oraz sygnalizuje zbieżność antynaturalistycznej propozycji Vica z filozoficzną ofertą współczesnego antynaturalizmu, w szczególności hermeneutyki.

Projekty metametanaukowe. Studia Filozoficzne, nr 3, 121-133, 1989. Chmielewski, Adam.

# metodologia nauki # metanauka # klasyfikacja nauk #
TREŚĆ. W artykule niniejszym proponuję dwie konwencje terminologiczne, mianowicie zaliczenia różnorodnych dyscyplin i teorii o nauce do grona metanauk; natomiast powstające do niedawna koncepcje podejmujące próby kategoryzacji i klasyfikacji licznych metanauk proponuję nazywać koncepcjami metametanaukowymi. Szczegółowo przedstawiam trzy koncepcje metametanaukowe, argumentując na rzecz tezy, że problemy epistemologiczne poznania naukowego, do rozwiązania których zostały one powołane, zostają przeniesione na wyższy poziom teoretyczny bez oczekiwanego efektu, tj. ich definitywnego rozwiązania.

Filozoficzne problemy rozpoznawania czynów i zamiarów. [Rec. Grimen, Harald. Aspects of Act-Identification and Intention-Identification. An Essay on Identificatory Practicies in Human Life]. Studia Filozoficzne, nr 12, 191-193, 1989. Chmielewski, Adam.

# filozofia człowieka #