INDEKS AUTORSKI

Naum Chmielnicki


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Struktura i dialektyka osobowości oraz światopoglądu w filozofii S. Hessena. Studia Filozoficzne, nr 1, 65-73, 1977. Chmielnicki, Naum.

# HESSEN, Sergiusz # filozofia kultury # osobowość # światopogląd #
ABSTRAKT. S. Hessen był jednym z czołowych teoretyków filozofii kultury i tzw. pedagogiki kultury w Polsce okresu międzywojennego. Waga jego dialektyki i analizy strukturalnej oraz konsekwentna obrona tradycji humanistycznej decydują o potrzebie krytycznego opracowania i rozwinięcia istotnych problemów i myśli, które cechują jego bogaty dorobek teoretyczny.