INDEKS AUTORSKI

Szymon Chodak


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Pojęcie partii politycznej a ewolucja struktury politycznej kapitalizmu. Studia Filozoficzne, nr 3, 152-181, 1957. Chodak, Szymon.

# polityka # kapitalizm # liberalizm # partia polityczna #
TREŚĆ. 1. Uwagi wstępne. 2. Partia jako prąd polityczno-literacki. 3. Pojęcie partii politycznej w liberalistycznym systemie kapitalizmu wolnokonkurencyjnego. 4. Powstanie partii robotniczych jako punkt zwrotny w życiu partyjnym. 5. Pojęcie partii masowej we współczesnym systemie politycznym kapitalizmu monopolistycznego. 6. Dwupartyjny system w USA. 7. Wnioski.

Wartościowanie w naukach społecznych. [Rec. Murdal, Gunnar. Value in Social Theory]. Studia Filozoficzne, nr 5, 181-188, 1960.