INDEKS AUTORSKI

Mieczysław Choynowski (1909-2001)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Czy filozofia jest nauką? [Rec. Ducasse, C. J. Philosophy as a Science]. Przegląd Filozoficzny, nr 1-3, 198-217, 1948.

# filozofia a nauka # metodologia filozofii #

Elementy teorii zjawisk artystycznych. Przegląd Filozoficzny, nr 1-2, 3-22, 1949. Choynowski, Mieczysław.

# estetyka # zachowanie się # styl artystyczny # dzieło sztuki #
TREŚĆ. 1. Podstawy teorii zachowania się. 2. Wytwór kulturowy. 3. Dzieło sztuki. 4. Utwór językowy. 5. Zakończenie.