INDEKS AUTORSKI

Mirosława A. Chuda


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Rola autokreacji w Stanisława Brzozowskiego koncepcji człowieka. Roczniki Filozoficzne, 32(2), 195-220, 1984. Chuda, Mirosława A.

# filozofia człowieka # BRZOZOWSKI, Stanisław # autokreacja #
TREŚĆ. 0. Etapy rozwoju filozofii Stanisława Brzozowskiego. 1. Funkcjonalno-biologiczna koncepcja struktury człowieka. 2. Twórczość a samopoznanie duszy. 3. Aksjologiczny charakter "ja" ludzkiego. 4. Samopoznanie a autokreacja. 5. Implikacje aksjologiczne i ontologiczne autokreacjonizmu Stanisława Brzozowskiego.