INDEKS AUTORSKI

Bogdan Chwedeńczuk


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Poglądy estetyczne Susanne K. Langer. [Rec. Langer, Susanne K. Problems of Art]. Estetyka, II, 248-253, 1961.

"Metaphilosophy". [Rec.]. Studia Filozoficzne, nr 9, 135-140, 1974.

Metafizyka. Znak, nr 271, 62-88, 1977.

# metafizyka # metodologia filozofii #

PRZEKŁAD. Copleston, Frederick. Filozofia współczesna. Badania nad pozytywizmem logicznym i egzystencjalizmem. Warszawa, PAX, 1981.

O udręczeniu, jakie daje filozofia. Cóż to za osobliwe zajęcie - filozofia? Studia Filozoficzne, nr 4, 177-179, 1985. Chwedeńczuk, Bohdan.

# filozofia #

PRZEKŁAD. Wittgenstein. Ludwig. O pewności. Warszawa, KR, 2001.
"Odczarować Witgensteina" w: tamże, 137-154.