INDEKS AUTORSKI

Stanisław Cichowicz (1939-2000)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Ze studiów nad Dantem. [Rec. Morawski, Kalikst. Dante Alighieri]. Studia Filozoficzne, nr 3, 277-279, 1962.

Simone Weil i poszukiwanie sensu. [Rec. Davy, M. M. Simone Weil]. Studia Filozoficzne, nr 2, 212-215, 1963.

Dokument porażki. [Rec. Marcel, Gabriel. Być i mieć]. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 299-301, 1963.

Czytając Husserla. [Rec. Husserl, Edmund. L'origine de la géometrie. Derrida, Jacques tłum. i wstęp]. Studia Filozoficzne, nr 3, 210-216, 1964.

Byt czyli niedole filozofii. [Rec. Gilson, Étienne. Byt i istota]. Studia Filozoficzne, nr 3, 214-222, 1965.

Nigdy dosyć pomyślane. Studia Filozoficzne, nr 2, 85-94, 1968.

# metafizyka # istnienie # byt # filozofowanie #

"Revue de métaphysique et de morale" - 1968. [Rec.]. Studia Filozoficzne, nr 2, 166-172, 1969.

Filozof i istnienie. U podstaw teodycei G. W. Leibniza. Warszawa, PWN, 1970. Cichowicz, Stanisław.

# LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm # ontologia # byt # teodycea # istnienie #
TREŚĆ. (A) Skróty bibliograficzne. (B) Wprowadzenie. I. Wokół genezy leibnizjanizmu. 1. O faktach. 2. O ideach. II. Ontologia G. W. Leibniza. Zarys. 3. O niektórych przesłankach tej teorii. 4. O bycie i niesprzeczności. 5. O bycie i możliwości. 6. O bycie i aktualności. 7. O niektórych konsekwencjach tej teorii. (C) Zakończenie. (D) Noty. (E) Dodatek. Stron 268.

Wokół politycznych intencji Descartesa. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 18, 302-328, 1972.

# DESCARTES, René # filozofia a polityka # społeczna rola filozofii #

Człowiek, który mówi. Znak, nr 228, 681-687, 1973.

# filozofia # mowa #

W sprawie Kartezjusza. Znak, nr 243, 1158-1162, 1974.

PRZEKŁAD. Merleau-Ponty, Maurice. Proza świata: eseje o mowie. Bieńkowska, Ewa i Cichowicz, Stanisław i Skoczylas, Joanna (tłum.). Warszawa, Czytelnik, 1976.

Z dziejów neokrytycyzmu: Maurice Blondel. Studia Filozoficzne, nr 7, 59-73, 1978.

# BLONDEL, Maurice # filozofia praktyczna #

"Semejon", starożytny przodek współczesnego "znaku". [Rec. Dąmbska, Izydora. Wprowadzenie do starożytnej semiotyki greckiej]. Znak, nr 373, 114-118, 1985.

Żyjemy w czasie, lecz cóż wiemy o tym? Znak, nr 407, 46-54, 1989. Cichowicz, Stanisław.

# czas #

 

PRZEKŁAD. Merleau-Ponty, Maurice. Oko i umysł: szkice o malarstwie. Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 1996.