INDEKS AUTORSKI

Stanisław Cieniawa


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

O związkach zależności między postawą psychiczną a przeżyciem estetycznym. Studia Estetyczne, t. 1, 61-82, 1964. Cieniawa, Stanisław.

# estetyka # przeżycie estetyczne # postawa (artystyczna, estetyczna, etyczna, krytyczna itd.) # psychologia sztuki #
TREŚĆ. 1. Struktura postawy psychicznej. 2. Stałe predyspozycje estetyczne i ich zmienne aktualizacje. 3. Wyodrębnienie związków istotnej zależności przeżycia estetycznego od postawy psychicznej. 4. Wiązanie przeżyć estetycznych z psychiczną integracją.

W poszukiwaniu specyfiki poznania estetycznego. [Rec. Kornijenko, W. S. O suszcznosti estieticzeskogo poznania]. Studia Estetyczne, t. 1, 329-331, 1964. Cieniawa, Stanisław.

Drogi i perspektywy rozwoju estetyki radzieckiej. [Rec. Morawski, Stefan. Między tradycją a wizją przyszłości]. Studia Filozoficzne, nr 4, 129-134, 1965.

Logiczno-dialektyczna metoda estetyki. [Rec. Krjukowskij, Nikołaj I. Łogika krasoty]. Studia Filozoficzne, nr 3, 267-274, 1967. 

Historiografia filozofii - metafilozofia - filozofia. [Rec. Swieżawski, Stefan. Zagadnienie historii filozofii]. Studia Filozoficzne, nr 1, 184-195, 1968.

Podział wykładu filozofii i podział filozofii. Studia Filozoficzne, nr 2, 189-197, 1971.

# nauczanie filozofii # marksizm #

Celowa struktura nauk społecznych i dialektyka. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 117-127, 1972.

# metodologia nauk społecznych # celowość # dialektyka #

Rola edukacji filozoficznej w socjalizmie. Studia Filozoficzne, nr 10, 151-166, 1988.

# nauczanie filozofii # społeczna rola filozofii # socjalizm # marksizm #
TREŚĆ. 1. Przeszkoda zasadnicza: niezrozumienie socjalizmu i sił sprawczych jego rozwoju. 2. Przeszkody dodatkowe: obciążenia historyczne i złe tradycje narodowe. 3. Ogólne źródło zła: wadliwa edukacja. 4. Szczególne źródło zła: niedowład filozofii i filozoficznej edukacji. 5. Dialektyka w procesie edukacji filozoficznej.