INDEKS AUTORSKI

Jadwiga Ciszewska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Rozważania o etosie sztuki. [Sprawozdanie z ogólnopolskiego seminarium estetycznego, Mogilany 2-4 maja 1984]. Studia Filozoficzne, nr 6, 227-231, 1984.

Muzyka a filozofia. [Sprawozdanie z XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej, KUL 1984]. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 205-209, 1985.

# filozofia polska - kronika # muzyka #

Stefan Morawski. Szkic do portretu. Ruch Filozoficzny, nr 1-2, 7-14, 1985. Ciszewska, Jadwiga.

# MORAWSKI, Stefan #

Estetyka czy estetyzacja rzeczywistości. [Sprawozdanie z ogólnopolskiego seminarium estetycznego, Mogilany 3-6.06.1987]. Studia Filozoficzne, nr 11, 195-199, 1988.

# filozofia polska - kronika #