INDEKS AUTORSKI

Jerzy Cygan (1924-2006)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Dowód antropologiczny na istnienie Boga opracowany przez Jean Delanglade’a. Roczniki Filozoficzne, 15(1), 157-162, 1968. Cygan, Jerzy.

# dowody na istnienie Boga # człowiek #
TREŚĆ. 1. Uwarunkowania historyczne dowodu. 2. Podstawowe założenia dowodu. (a) Osobowy i duchowy charakter bytu ludzkiego. (b) Przygodność i skończoność bytu ludzkiego. (c) Naczelne prawa bytu. 3. Uzasadnienie istnienia Boga. 4. Znaczenie i perspektywy dowodu.