INDEKS AUTORSKI

Marek Czachorowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Wolność i trwanie człowieka w służbie wartościom według Romana Ingardena. Roczniki Filozoficzne, 35/36(2), 123-139, 1987/1988.

# INGARDEN, Roman # wolność # wartość # odpowiedzialność #

Problem odnowy teologii moralnej w ujęciu Enrica Chiavacciego. Roczniki Filozoficzne, 37/38(2), 51-67, 1989/1990. Czachorowski, Marek.

# teologia moralna # wolność # wybór # epistemologia #
TREŚĆ. 1. Wolność a wyniki nauk szczegółowych. 2. Uwarunkowania ludzkiego poznania. 3. Absolutny wzorzec wyborów. 4. Wolność jako samozależność w zależności od prawdy. 5. Konsekwencje agnostycyzmu. 6. Niewystarczalność krytyki niektórych koncepcji moralności. 7. Niewystarczalność propozycji ugruntowania moralności. 8. Autorytet a sumienie.

[Rec. Hölscher, Ludger. The Reality of the Mind. Augustine's Philosophical Arguments for the Human Soul as a Spiritual Substance]. Roczniki Filozoficzne, 37/38(2), 134-142, 1989/1990. Czachorowski, Marek.

# AUGUSTYN, św. # dusza #