INDEKS AUTORSKI

Stanisław Czajkowski (1904-1961)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

"Cogito ergo sum" Kartezjusza i jego nowa koncepcja duszy. Kwartalnik Filozoficzny, 19(1/2), 39-67, 1950. Czajkowski, Stanisław.

# DESCARTES # dusza # duch # wola #
TREŚĆ. 1. "Cogito, ergo sum". Twierdzenie to pierwszą podstawą metafizyki, fizyki i nauki o metodzie. Jego intuicyjny charakter. 2. Natura mego samopoznania. Idealizm i realizm u Kartezjusza. Konsekwencje tego realizmu. Stwierdzenie istnienia "rzeczy myślącej", czyli duszy. Ogólna charakterystyka kartezjańskiej koncepcji życia duchowego. Descartes i Leibniz. 3. Duch i dusza. Niepodzielność ducha i jego jedność. Oryginalność koncepcji kartezjańskiej. Prymat intuicji. Intuicja i dedukcja. 4. Różne stopnie napięcia życia duchowego. Wyobraźnia i pojmowanie. Rozum i wola. Prymat woli.