INDEKS AUTORSKI

Waldemar Czajkowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Fenomenologia i dialektyka pracy (próba zarysu filozofii Jana Szewczyka). Colloquia Communia, 1(18), 69-78, 1985. Czajkowska, Ewa i Czajkowski, Waldemar.

# fenomenologia # praca # SZEWCZYK, Jan #

O pewnej historiozofii. [Rec. Hall, John A. Powers and Liberties. The Causes and Consequences of the Rise of the West]. Studia Filozoficzne, nr 1, 163-166, 1988. Czajkowski, Waldemar.

# historiozofia #