INDEKS AUTORSKI

Barbara Czardybon


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

"Życie niebiańskie anioła jako kontynuacja ewolucji człowieka. Podstawowe założenia Swedenborgiańskiej angelologii" w: Odcienie gnozy. Piróg, Mirosław (red.), 140-162. Katowice, KOS, 2007.

# Swedenborg, Emmanuel # antropologia filozoficzna # gnoza # angelologia #

PRZEKŁAD. Frank, Siemion Ludwigowicz. Pierwsze określenie i istota intuicji. Logos i Ethos, nr 2 (25), 169-187, 2008. 

Siemiona L. Franka wersja intuicjonizmu. Logos i Ethos, nr 2 (25), 191-198, 2008.

# Frank, Siemion Ludwigowicz # intuicja # wszechjedność # filozofia rosyjska #

PRZEKŁAD. Wwiedienski, Aleksander Iwanowicz. O rodzajach wiary w jej relacji do wiedzy (cz. I). Obolevitch, Teresa i Czardybon, Barbara (tłum.). Logos i Ethos, nr 2 (27), 197-234, 2009. 

Wiara w ujęciu Aleksandra I. Wwiedienskiego. Logos i Ethos, nr 2 (27), 235-253, 2009.

# Wwiedienski, Aleksander Iwanowicz # neokantyzm # logizm # filozofia rosyjska #

"Cogito, ergo est ens absolutum. Ontognoseologia S.L. Franka" w: Rosyjska metafizyka religijna. Obolevitch, Teresa (red.) i Kowalski, Wojciech (red.), 125-141. Tarnów, Biblos, 2009.

# Frank, Siemion Ludwigowicz # ontologizm # wszechjedność # filozofia rosyjska #

"Motywy neokantowskie w rosyjskim symbolizmie" w: Symbol w kulturze rosyjskiej. Duda, Krzysztof (red.) i Obolevitch, Teresa (red.), 473-491. Kraków, WAM, 2010.

# Bieły, Andrzej # neokantyzm # symbol # filozofia rosyjska #

PRZEKŁAD. Wwiedienski, Aleksander Iwanowicz. O rodzajach wiary w jej relacji do wiedzy (cz. II). Czardybon, Barbara (tłum.). Logos i Ethos, nr 1 (28), 179-204, 2010. 

"Andrieja Biełego teoria symbolizmu jako światopoglądu" w: Symbol w paradygmatach kultury europejskiej. Od czasów antycznych do współczesności. Borkowski, Andrzej (red.) i Urban, Justyna (red.), 37-40. Siedlce, Colloquia Litteraria Sedlcensia. Studia Minora, vol. II, 2010.

# Bieły, Andrzej # symbol # światopogląd # filozofia rosyjska #

PRZEKŁAD. Frank, Siemion Ludwigowicz. "O pamięci" w: Widma pamięci. Kurek, Jacek (red.) i Maliszewski, Krzysztof (red.), Czardybon, Barbara (tłum.), 96-100. Chorzów, Wyd. MDK Batory, 2010. 
"Od tłumacza" w: tamże, 101-102.

"Nicholas of Cusa’s Influence on Semyon L. Frank" w: Eriugena Cusanus. Kijewska, Agnieszka (red.) i Majeran, Roman (red.) i Schwaetzer, Harald (red.), 291-302. Lublin, Wyd. KUL, 2011.

# Frank, Siemion Ludwigowicz # Mikołaj z Kuzy # wszechjedność # filozofia rosyjska #

Fenomenologia Boskości Siemiona L. Franka. Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej, t. LIV/LV, 37-53, 2011.

# Frank, Siemion Ludwigowicz # filozofia religii # wszechjedność # filozofia rosyjska #

Symbolizm jako modus cogitandi i modus vivendi. Pojęcie symbolu w myśli Andrzeja Biełego. Przegląd Rusycystyczny, nr 3 (135), 47-61, 2011.

# Bieły, Andrzej # neokantyzm # symbol # filozofia rosyjska #

Filozoficzna zawartość marksizmu. Przyczynek do polskich lektur teoretycznych pism Maxa Adlera. Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria, nr 1 (77), 21-36, 2011.

# Adler, Max # epistemologia # austromarksizm # neokantyzm #

Miroshnychenko, Vadim. Na drodze do Bogoludzkiego uzasadnienia kultury: S.L. Frank a neokantyzm. Czardybon, Barbara (tłum.). Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria, nr 1 (77), 63- 80, 2011. 

Doświadczenia marburskie Władysława Tatarkiewicza i Borysa L. Pasternaka. Filo-Sofija, nr 13-14 (2-3), 505-520, 2011.

# Tatarkiewicz, Władysław # Pasternak, Borys Leonidowicz # filozofia rosyjska # filozofia polska #

"Белый и неокантианство" в: Миры Андрея Белого. Ичин, Корнелия (ред.) и Спивак, Моника (ред.), 678-686. Белград - Москва, Издательство филологического факультета в Белграде, 2011.