INDEKS AUTORSKI

Józef Czarkowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Osoba i świat w ujęciu E. Mouniera i P. Teilharda de Chardin. Studia Filozoficzne, nr 8, 167-179, 1979. Czarkowski, Józef.

# MOUNIER, Emmanuel # TEILHARD DE CHARDIN, Pierre # antropologia filozoficzna # osoba #
ABSTRAKT. Celem artykułu jest ukazanie na przykładzie filozofii Mouniera i Teilharda konsekwencji, jakie wynikają z przyjęcia odmiennych sposobów opisu człowieka i jego miejsca w świecie. Dla Teilharda podstawową perspektywą, uniemożliwiającą wartościowy opis człowieka, jest kosmogeneza, dla Mouniera natomiast - odsłanianie wewnętrznego świata przeżyć osoby ludzkiej. Założenia te prowadzą obu myślicieli do przeciwstawnych sobie ujęć człowieka i uniemożliwiają ich uzgodnienie. Artykuł uwypukla podstawowe rozbieżności między obu koncepcjami i konfrontuje je ze stanowiskiem marksistowskim.

[Rec. Neudeck, Rupert. Die politische Ethik bei Jean-Paul Sartre und Albert Camus]. Ruch Filozoficzny, nr 2-4, 64-69, 1981.

[Rec. Röttgers, Kurt. Kritik und Praxis. Zur Geschichte des Kritikbegriffs von Kant bis Marx]. Ruch Filozoficzny, nr 2-3, 214-220, 1984.

[Rec. Schupp, Franz. Poppers Methodologie der Geschichtswissenschaft : historische Erklärung und Interpretation]. Ruch Filozoficzny, nr 1-2, 84-89, 1985. Czarkowski, Józef.