INDEKS AUTORSKI

Tadeusz Czarnik


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Kwadrat aksjologiczny Nicolaia Hartmanna. Studia Filozoficzne, nr 4, 105-111, 1987. Czarnik, Tadeusz.

# HARTMANN, Nicolai # ARYSTOTELES # aksjologia # cnota #
ABSTRAKT. W artykule przedstawiam modyfikację kwadratu aksjologicznego N. Hartmanna porównując go z kwadratem logicznym Arystotelesa. W wyniku uzyskano nową kategorię aksjologiczną tzw. "grot pozytywny". Rezultaty przeprowadzonego porównania mogą być również pomocne przy analizie kategorii etycznych Arystotelesa.

Wychowanie a wartości. Studia Filozoficzne, nr 7, 149-151, 1987. Czarnik, Tadeusz.

# wychowanie # wartość #