INDEKS AUTORSKI

Antoni Czermak


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Historyzm w naukach społecznych. (Rekonstrukcja i interpretacja marksowskiego historyzmu). Studia Filozoficzne, nr 4, 51-63, 1980. Czermak, Antoni.

# historyzm # metodologia nauk społecznych # marksizm # TREŚĆ. 1. Wieloznaczność pojęcia historyzm. 1.1. Typologia stanowisk dotyczących historyzmu. 1.2. Dwie strategie zajmowania się historyzmem. 2. Rekonstrukcja marksowskiego historyzmu. 2.1. Ustalenia wstępne prowadzonej analizy. 2.2. Trzy poziomy marksowskiego historyzmu. 2.2.1. Teoretyczny poziom marksowskiego historyzmu. Wyjaśnienia przyczynowe. 2.2.2. Wyjaśnienia przyczynowe w I tomie "Kapitału". Przykłady. 3. Interpretacja marksowskiego historyzmu. 3.1. Interpretacja K. Poppera. 3.2. Interpretacja L. Althussera. 3.3. Interpretacja J. Kmity.