INDEKS AUTORSKI

Zbigniew Czerwiński


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

W sprawie walki z nominalizmem. [Polemika z: Kołakowski, Leszek. Aktualność sporu o powszechniki]. Myśl Filozoficzna, nr 4, 160-169, 1956.

# nominalizm #

Jeszcze raz o nominalizmie [Polemika z: Kołakowski, Leszek. O łatwości rozstrzygnięcia problemu nominalizmu]. Myśl Filozoficzna, nr 1, 220-225, 1957.

# nominalizm # marksizm # indukcja #

O stosunku wnioskowania statystycznego do dedukcji i indukcji tradycyjnej. 1958. PRZEDRUK w: Logiczna teoria nauki: wybór artykułów. Pawłowski, Tadeusz (red.), 125-152. Warszawa, PWN, 1966. Czerwiński, Zbigniew.

# wnioskowanie statystyczne # hipoteza # sprawdzanie, sprawdzalność #
TREŚĆ. 1. Logika a statystyka matematyczna. 2. O schematach (dyrektywach) wnioskowania stosowanych przy sprawdzaniu hipotez statystycznych. 3. O wnioskowaniu statystycznym przy szacowaniu parametrów. 4. Wnioski i uwagi końcowe.

Nowe ujęcie logiki indukcji. [Rec. Greniewski, Henryk. Elementy logiki indukcji]. Studia Filozoficzne, nr 2, 206-214, 1958.

O pojęciu wnioskowania dedukcyjnego. Studia Filozoficzne, nr 4, 149-167, 1960.

# wnioskowanie # dedukcja # definicja #

"Zdania logiczne, logika i doświadczenie. Uwagi na marginesie artykułu prof. K. Ajdukiewicza 'Le probleme du fondement des propositions analytiques'" w: Rozprawy logiczne. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Kazimierza Ajdukiewicza. 23-30. Warszawa, PWN, 1964. Czerwiński, Zbigniew.

# zdanie analityczne # AJDUKIEWICZ, Kazimierz # zdanie egzystencjalne #