INDEKS AUTORSKI

Ignacy Czuma (1891-1963)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Preliminaria do rozważań o stosunku etyki do nauk praktycznych. Moralność i nauka. Roczniki Filozoficzne, 7(2), 27-67, 1959. Czuma, Ignacy.

# moralność # etyka # praktyka # nauka a wartości #
TREŚĆ. 1. Sądy "konstatujące". 2. Wartościowanie. 3. Wartość i dobro. 4. Przejście w nauce od porządku teoretycznego do praktycznego. 5. Porządek praktyczny w naukach. 8. Mądrość. 9. Przedmiot formalny a pomoc innych nauk. 10. Współzależność nauk. 11. Końcowe uwagi.