INDEKS AUTORSKI

Marek Czyżewski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Co to jest etnometodologia? Studia Filozoficzne, nr 7, 39-56, 1979. Czyżewski, Marek.

# etnometodologia # metodologia nauk społecznych # socjologia #
TREŚĆ. (A) Schemat rozwoju etnometodologii. (B) Podstawowy nurt etnometodologia. (a) Ogólne zasady etnometodologia. (b) Dziedziny i metody etnometodologia. (c) "Statyczne" badanie etnometodologiczne. (d) Metoda dokumentarna. (e) "Dynamiczne" badanie etnometodologiczne. (f) Podsumowanie tez etnometodologia. (C) Dwa nowe nurty etnometodologiczne. (a) Paradoks etnometodologii. (b) Nurt analizy konwersacyjnej. (c) Nurt "hermeneutyki etnometodologicznej". (D) Etnometodologia i socjologia.

Na czym polega praca matematyków? [Rec. Livingston, Eric. The Ethnometodological Foundations of Mathematics. Garfinkel, Harold (ed.)]. Studia Filozoficzne, nr 2, 167-173, 1988. Czyżewski, Marek.

# etnometodologia # matematyka #

PRZEKŁAD. Habermas, Jürgen. Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej. Lipnik, Wanda i Łukasiewicz, Małgorzata i Czyżewski, Marek (tłum.). Warszawa, WN PWN, 2007.