INDEKS AUTORSKI

Zbigniew Danek


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Lukrecjusz o początkach rodzaju ludzkiego. Studia Filozoficzne, nr 1, 121-134, 1984.

# LUKRECJUSZ # antropogeneza # człowieka a (wszech)świat # człowiek pierwotny #
ABSTRAKT. W artykule zostały przedstawione założenia biologii epikurejskiej, uznającej stałość gatunków i niezmienność procesów zachodzących w przyrodzie, tak jak one występują w poemacie Lukrecjusza, a następnie, na ich tle, autor rekonstruuje poglądy filozofa-poety na stan pierwotny ludzkości i wyjaśnia niektóre pozorne sprzeczności w tym względzie, występujące w "De rerum natura".

Myśl - słowa nie wypowiedziane. Platon: Theajtet, Sofista, Fileb. Studia Filozoficzne, nr 4, 163-175, 1990. Danek, Zbigniew.

# PLATON # myślenie #
ABSTRAKT. W platońskim dialogu Theajtet sąd poznawczy - "doksa" zostaje uznany za pojedynce sformułowanie w bezgłośnej rozmowie, jaką jest proces myślowy. Poniższe rozważanie wykazuje, że wbrew pojmowaniu myśli poznawczej ("doksa") jako również obrazu myślowego, w nazwanym utworze pozostaje ona niezmiennie sformułowaniem słownym ("logos"). Również w swych późniejszych pismach (Sofista, Fileb) trwa Platon w przekonaniu że myślenie jest rozmową wewnętrzną świadomości poznającego, a każda myśl-sąd ("doksa") to wypowiedź-stwierdzenie ("logos") w tym bezgłośnym dialogu.