INDEKS AUTORSKI

Piotr Dawidziak


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Kategoria nastawienia w filozofii Edmunda Husserla - próba interpretacji. Studia Filozoficzne, nr 7, 115-126, 1985. Dawidziak, Piotr.

# HUSSERL, Edmund # nastawienie # poznawanie #
ABSTRAKT. Artykuł jest próbą interpretacji kategorii nastawienia ujmowanej tu jako jedno z podstawowych pojęć filozofii Husserla. Wskazuje się w nim na doniosłość i techniczny charakter pojęcia nastawienia w "czystej" fenomenologii oraz na jego związku z pojęciem redukcji fenomenologicznej. Wykazuje się, że zasada nastawienia odgrywa kluczową rolę w "czysto" fenomenologicznym wyjaśnianiu czynności poznawczych. Przedstawia się rekonstrukcję zasady nastawienia, szkicuje problematykę jego zmiany oraz wyjaśnia, dlaczego fenomenologię pojmować można jako filozofię nastawienia.