INDEKS AUTORSKI

Wiktor Dega


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Dyskusja po referatach profesorów M. Fritzhanda i J. Jaroszyńskiego. Przewodniczą: prof. dr. W. Dega i prof. dr. B. Górnicki. [Udział wzięli: Dega, W.; Jankowski, H.; Sokołowska, M.; Hołówka, J.; Kielanowski, T.; Olędzki, F.; Starczewska, K.; Glińska, A.; Fritzhand, M.; Jaroszyński, J.; Górnicki, B.]. Etyka, t. 14, 81-96, 1975.

Etyczno-deontologiczne zagadnienia rehabilitacji osób poszkodowanych na zdrowiu fizycznym. Etyka, t. 14, 139-154, 1975. Dega, Wiktor.

# etyka medyczna # inwalidztwo / kalectwo #
TREŚĆ. (A) Wprowadzenie. (B) Zasady etyczno-deontologiczne Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. (C) Lekarz w zespole rehabilitacyjnym. (D) Odpowiedzialność moralna w ustalaniu programu rehabilitacji chorego. (E) Stwierdzenie faktu kalectwa. (F) Ocena stopnia inwalidztwa. (G) Sposób przekazania choremu informacji o jego kalectwie. (H) Moralne aspekty w leczeniu chirurgicznym z punktu widzenia rehabilitacji. (I) Lekarz zapisujący zaopatrzenie ortopedyczne jako szafarz dobra publicznego. (J) Obowiązki zespołu rehabilitacyjnego w odniesieniu do rodziny chorego.